'...voor 'n Westland waar het goed wonen, werken en leven is.'

WELKOM BIJ GBW!

GBW (GemeenteBelang Westland) is een onafhankelijke, lokale politieke vereniging die zich inzet voor ‘n Westland waar het goed wonen, werken en leven is. GBW laat zich daarbij niet leiden door gevestigde belangen, politieke ideologieën, religieuze overtuigingen of landelijke partijpolitiek. Met een open blik en een gezond verstand richten wij ons op de toekomst en de grote uitdagingen waarvoor Westland staat, zoals zoals: bouwen van voldoende betaalbare huur- en koopwoningen voor allen die in Westland wonen of werken, de kwaliteit van de openbare ruimte en de vergroeningsopgave, de continuïteit van het voorzieningenniveau, de kwaliteit van de zorgverlening en tegelijkertijd het beheersen van de kosten ervan, het versterken van de Westlandse economie. Grote uitdagingen waaraan wij graag lokaal ons steentje bijdragen en verantwoording voor willen dragen.

GBW IN HET NIEUWS

Investeren in onderwijs.

GBW vindt investeren in eigentijds onderwijs-, sport- en cultuurvoorzieningen in Westland heel belangrijk; geeft daar ook prioriteit aan. Daarom hebben wij van harte de plannen van wethouder Goudswaard toegejuicht om evenementenlocatie De Veiling

LEES MEER >>
Koop lokaal.

Om ondernemers uit Westland de kans te bieden zich beter in de kijker van de inkopers van de gemeente te spelen, is een speciaal bedrijvenregister ingericht. In dat register kunnen lokale ondernemers zich

LEES MEER >>
CRI DE COEUR

De vraag naar woningen in Westland is groot. Tussen 2022 en 2030 moeten er maar liefst 7.200 woningen nieuw gebouwd worden. Tot nu toe ligt Westland goed op koers; in de afgelopen twee

LEES MEER >>

FRACTIE VAN GBW, AANGENAAM..

Als lid van de gemeenteraad zetten wij ons graag met hart en ziel in voor goed wonen, werken en leven in Westland. Het raadswerk is niet altijd eenvoudig, maar wel altijd heel waardevol. Aandacht kunnen geven aan datgene wat inwoners belangrijk vinden en daarover kunnen besluiten is een heel bijzondere positie. We doen ons raadswerk dan ook met enthousiasme en overtuiging. Voor betaalbaar wonen, voor beter onderhoud van onze straten, wegen en plantsoenen, voor zorg-dichtbij, en voor onze lokale ondernemers. Wilt u contact met één van de leden van onze fractie? Stuur dan even ‘n mailtje aan fractie@gbw.nu.

GBW STAAT VOOR

Als krachtige bestuurspartij behartigen wij onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek de belangen van de inwoners van en ondernemers in Westland. Wij omarmen de eigenheid van alle Westlandse dorpen en willen deze behouden en versterken.

Ons doel is om ons in te zetten voor een toekomstbestendige gemeente met eenheid in verscheidenheid. Wij zien de lokale economie als de basis voor het welzijn en de welvaart van onze inwoners.  Wij willen mensen en organisaties verbinden, dit doen we door actief te luisteren en belangen af te wegen.

Het GBW-verkiezingsprogramma kort samengevat in vier thema’s. 

GBW HOUDT JE OP DE HOOGTE.

GBW vindt contact met haar leden en kiezers belangrijk.
En dan niet alleen in verkiezingstijd. Met onze digitale nieuwsbrief informeren wij u kort en bondig over onze activiteiten en over de standpunten die wij innemen bij de actuele politieke zaken die spelen in Westland.